Ukraine

Ukraine flag

Проєкти Корпусу миру США в Україні

Про Корпус миру

Корпус миру США – це незалежне неполітичне, нерелігійне і неприбуткове агентство виконавчої гілки Уряду Сполучених Штатів. Його було засновано за підтримки президента США Джона Кеннеді у 1961 році з метою зміцнення миру та дружби між людьми різних національностей і культур. Наразі Корпус миру здійснює свою діяльність у понад 60 країнах світу – в Європі, Азії, Латинській Америці, Африці та Тихоокеанському регіоні. Вже протягом шістьох десятиліть Корпус миру надає технічну допомогу шляхом втілення в життя програм у сфері освіти, розвитку громад, сприяння розвитку бізнесу, захисту довкілля, сільського господарства, охорони здоров’я та роботи з молоддю.

Програма Корпусу миру в Україні була започаткована згідно Угоди між Урядом України і Урядом Сполучених Штатів Америки від 6 травня 1992 р.

Місія і цілі організації

Універсальною місією Корпусу миру є зміцнення миру та дружби у світі.

Цілями організації в Україні є:

 • Допомога громадянам України шляхом надання компетентних спеціалістів для задоволення існуючих потреб у технічній кваліфікації
 • Сприяння кращому розумінню американців українцями
 • Сприяння кращому розумінню українців з боку американців

Діяльність Корпусу миру відбувається через добровільну співпрацю американських волонтерів з представниками українських приймаючих організацій протягом двох років і охоплює всю територію України за винятком Криму, Донецької та Луганської областей, а також міста Києва. В Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій та Херсонський областях американські волонтери працюють переважно в західних частинах.

Волонтери

Щороку до України приїжджає одна-дві групи волонтерів. Офіційний термін їхнього перебування в Україні – два роки, але за бажанням сторін співпраця може бути подовжена. Обирати Корпус миру в Україні волонтерів спонукає бажання передати або набути практичний досвід у відповідній галузі, покращити свою конкурентоспроможність після повернення до США, зав’язати нові професійні стосунки, почуватися потрібним, вивчити мову, дізнатися більше про культуру, історію та побут України, знайти нових друзів, тощо.

Перед початком своєї дворічної роботи в українських громадах всі волонтери протягом двох з половиною місяців проходять курс підготовчої програми, яка відбувається в Україні і умови якої максимально наближені до умов їхньої майбутньої роботи. Волонтери вивчають українську мову, знайомляться з культурою та побутом українців, а також проходять професійну практику. Саме впродовж цієї підготовчої програми відбувається оцінка професійних здібностей волонтерів та їхнє призначення в українські організації та установи.

Волонтери Корпусу миру не мають права заробляти гроші. Для них робота в Україні – це служіння. Щомісяця Корпус миру виплачує волонтерам мінімальну стипендію на базові потреби та покриває витрати на їхнє медичне обслуговування.

Українські партнери

Залежно від проєкту, приймати в себе волонтера можуть навчальні заклади, організації громадянського суспільства, органи місцевого самоврядування та благодійні організації (див. детальні описи проєктів нижче). Жодних фінансових витрат приймаюча сторона не несе. Єдине, що треба інвестувати у співпрацю – це час і бажання набути новий або вдосконалити існуючий досвід та знайти помешкання для волонтера.

Очікується, що українська сторона готова працювати з американськими волонтерами незалежно від їхнього віку, раси, етнічної приналежності, статі, гендерної самоідентифікації, релігійних переконань, фізичних особливостей, тощо.

В Україні волонтери Корпусу миру працюють за трьома проєктами: «Викладання англійської мови як іноземної», «Молодіжний розвиток» та «Розвиток громад».

Проєкт «Викладання англійської мови як іноземної»

Метою проєкту є створення кращих можливостей для інтеграції українців в світову громаду шляхом вивчення англійської мови.

Реципієнтами проєкту виступають загальноосвітні середні школи, вищі навчальні заклади, інститути післядипломної освіти, до яких призначені волонтери. В рамках Нової української школи Корпус миру в Україні у тісній співпраці з Міністерством освіти та науки визначив національні та місцеві пріоритети, які є предметом роботи волонтерів - викладачів англійської мови:

 • Підвищення кваліфікації вчителів, яка здійснюється шляхом спільного викладання з волонтерами Корпусу миру, семінарів з підвищення мовної та методичної компетенції, застосування інформаційних технологій та розвиток навичок дистанційного викладання в умовах пандемії КОВІД-19
 • Участь волонтерів Корпусу миру в розробці додаткових навчальних матеріалів
 • Заохочення відкритості до нових ідей та змін в українських середніх школах та університетах;
 • Покращення навичок спілкування англійською мовою учнями та студентами, створення умов для інклюзивного навчання в школі та просування позитивного середовища;
 • Сприяння волонтерському руху, активній громадянській позиції та заохочення діяльності, скерованої на розвиток громади.

Волонтерами проєкту «Викладання англійської мови як іноземної» є громадяни США, які виявили бажання проживати два роки в Україні, ділитися своїм досвідом та надавати підтримку організаціям, які їх запросили. Основними вимогами до волонтерів є наявність мотивації працювати в навчальному закладі, викладати англійську мову разом з українськими колегами, а також мати відповідну вищу гуманітарну освіту (бакалавра або магістра).

Бенефіціаром проєкту виступає Міністерство освіти та науки України.

Керівники проєкту

Запросити волонтера

Проєкт «Молодіжний розвиток»

Метою проєкту є поширення практик неформальної освіти задля розвитку життєвих навичок молоді, громадянських компетентностей та волонтерства, професійно-кар’єрного визначення, практичного використання англійської мови, а також підтримка професійного розвитку працівників молодіжних організацій та центрів, педагогів та вихователів.

Реципієнтами проєкту виступають місцеві заклади освіти, молодіжні центри, молодіжні громадські організації та центри надання соціальних послуг для молоді.

Проєкт передбачає допомогу реципієнтам та їхнім партнерам у громаді в досягненні наступних задач:

 • Зміцнювати життєві навички молоді (прийняття рішень та вирішення проблем, комунікативні навички, самоповага, соціалізація)
 • Розвивати громадянські компетентності молоді (участь у прийнятті рішень, лідерство, волонтерство, суспільно корисні проєкти для молоді)
 • Поглиблювати навички кар’єрного самовизначення (написання резюме, пошук роботи, постановка життєвих цілей, мережування) та гнучких навичок, необхідних для успішного працевлаштування (базове знання інформаційних технологій, фінансова грамотність, практична англійська)
 • Сприяти професійному розвитку молодіжних працівників та освітян, у сфері неформальної освіти та позитивного молодіжного розвитку

Волонтерами проєкту «Молодіжний розвиток» є громадяни США, які виявили бажання проживати два роки в Україні, ділитися своїм досвідом та надавати підтримку закладам та організаціям, які їх запросили. Основними вимогами до волонтерів є наявність мотивації працювати з дітьми та молоддю, а також відповідної вищої освіти (бакалавра або магістра) та/або кількарічний досвід в одній з наступних галузей: неформальна освіта, соціальна робота, спеціальна освіта, арт-терапія, волонтерський менеджмент, тощо.

Бенефіціаром проєкту виступає Міністерство молоді та спорту України.

Керівниця проєкту – Наталя Бикова: [email protected]

Запросити волонтера

Проєкт «Розвиток громад»

Метою проєкту є сприяння органам місцевого самоврядування та громадським організаціям в їхній діяльності, спрямованій на сталий розвиток громад.

Реципієнтами проєкту виступають місцеві органи виконавчої влади, громадські та благодійні організації, інші зацікавлені державні та комунальні установи.

Проєкт передбачає допомогу реципієнтам та їхнім партнерам у громаді в досягненні наступних задач:

 • Зміцнювати спроможність організацій та заохочувати навчання, яке б сприяло організаційному розвитку
 • Покращувати існуючі практики з розробки та управління проєктами
 • Сприяти злагодженій взаємодії в громаді всіх партнерів, зацікавлених в її розвитку

Волонтерами проєкту «Розвиток громад» є громадяни США, які виявили бажання проживати два роки в Україні, ділитися своїм досвідом та надавати підтримку організаціям, які їх запросили. Основними вимогами до волонтерів є наявність мотивації працювати в галузі розвитку громад, а також відповідної вищої освіти (бакалавра або магістра) в одній з наступних галузей: управління бізнесом, маркетинг, публічне адміністрування, управління неприбутковими організаціями, економічний розвиток, бухгалтерський облік, міжнародний бізнес, інформаційні технології, управління персоналом, тощо.

Бенефіціаром проєкту виступає Міністерство розвитку громад та територій України.

Керівник проєкту – Роман Олексенко: [email protected]

Запросити волонтера