Albania

Albania flag

Të punosh me Vullnetarë

Korpusi i Paqes është entuziast të bashkëpunojë me shkollat dhe organizatat në mbarë Shqipërinë. Për të aplikuar për të punuar me Vullnetar ju lutemi shkarkoni formularin e aplikimit më poshtë dhe dërgojeni me email në [email protected]

Peace Corps is excited to partner with schools and organizations across Albania. To apply to work with a Volunteer please download the application below and email it to [email protected]

Aplikim per Vullnetare te Programit te Gjuhes Angleze
Aplikim per Vullnetare te Programit te Edukimit Shendetesor
Aplikim per Vullnetare te Programit te Zhvillimit Organizativ dhe të Komunitetit