Albania

Të punosh me Vullnetarë

Korpusi i Paqes është entuziast të bashkëpunojë me shkollat dhe organizatat në mbarë Shqipërinë. Për të aplikuar për të punuar me Vullnetar ju lutemi shkarkoni formularin e aplikimit më poshtë dhe dërgojeni me email në [email protected].

Peace Corps is excited to partner with schools and organizations across Albania. To apply to work with a Volunteer please download the application below and email it to [email protected].

Appendix J - Volunteer Request Form - TEFL [doc]

Appendix K - Volunteer Request Form - Health [doc]

Appendix L - Volunteer Request Form - COD [doc]