Albania

Albania flag

Korpusi i Paqes Shqipëri

KORPUSI I PAQES

Në 1991, qeveria Shqiptare ftoi SHBA-në të vendosi një program të Korpusit të Paqes në vendin tonë. Grupi I parë I vullnetarëve arriti në Shqipëri në 1992, të angazhuar në mësimdhënien e gjuhës Angleze në shkolla te ciklit të dytë dhe në universitete. Përgjatë pesë viteve të para deri në 1997, 166 vullnetarë të Korpusit të Paqes shërbyen në vende të ndryshme të Shqipërisë. SHBA I largoi të gjithë vullnetarët e tij në 1997 për shkak të shqetësimeve të shkaktuara nga trazirat civile që Shqipëria po kalonte në atë kohë. Në 2002 qeveria Shqiptare I kërkoi SHBA-së të rivendoste programin e Korpusit të Paqes.

Që nga Shtatori I 2003, 705 Vullnetarë kanë ardhur të punojnë me qeveri lokale, OJQ, shkolla dhe institucione të shëndetësisë duke u bazuar në 3 fusha projektesh: Zhvillimi Organizativ dhe I Komunitetit, Edukimi Shëndetësor dhe Mësimdhënia e Gjuhës Angleze.

Për më shume informacion vizitoni raportet tona vjetore:

Raporti Vjetor 2016

Raporti Vjetor 2017

Raporti Vjetor 2018

Raporti Vjetor 2019

Korpusi i Paqes Shqipëri dhe Mali I Zi ofron një shumllojshmëri punësimi me kohë të plotë.

Për të shfaqur listën aktuale të të gjithë pozicioneve vakante në Korpusin e Paqes Shqipëri dhe për të aplikuar, ju lutem klikoni në linkun e mëposhtëm:

https://www.peacecorps.gov/albania/contracts/